Heb je een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 070 - 324 22 55
  • info@kraanassurantien.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Vraag & antwoord Service-abonnement

 

Welke modules zijn er beschikbaar
Module abonnementsoverzicht (.PDF)

Voorwaarden van de modules
Abonnementsvoorwaarden (.PDF)

Waarom een Service-abonnement?

Tot voor kort werden financieel adviseurs, zoals Kraan Assurantiën, uitsluitend beloond voor hun werkzaamheden op basis van provisie. Provisie is een percentage van je premie die wij van de verzekeringsmaatschappij of bank ontvangen. De wetgever heeft besloten om per 1 januari 2013 de provisie voor zogenaamde complexe financiële producten zoals levensverzekeringen, hypotheken en uitvaartverzekeringen wettelijk te verbieden. De overheid wil met deze maatregel stimuleren dat consumenten beter inzicht krijgen in de kosten van een financieel product en de kosten van advies.

De kosten van advies moeten daarom vanaf 1 januari 2013 rechtstreeks bij jou in rekening worden gebracht. Op die manier wordt beter gewaarborgd dat financieel adviseurs uitsluitend de belangen van hun cliënten dienen en niet die van bijvoorbeeld de verzekeraar. Maar ook na het afsluiten van een financieel product moet je bij ons terecht kunnen voor je vragen etc. De kosten van deze ‘nazorg’ is één van de onderdelen van het service-abonnement. Je krijgt hiervoor van ons dus geen aanvullende nota.

Wat kost een Service-abonnement bij Kraan Assurantiën?

Dat is geheel afhankelijk van je wensen en de samenstelling van jouw financiële diensten en producten. Je betaalt alleen het Service-abonnementen dat voor jouw financiële wensen en producten van toepassing is. Onze website geeft je een helder overzicht van het modulair opgebouwde service-abonnement.

Waarom moet ik naast mijn premie eigenlijk apart betalen voor het Service-abonnement?

Voorheen werden al onze werkzaamheden betaald uit de provisie die wij ontvingen van verzekeraars en banken. Nu voor complexe financiële producten provisie wettelijk is verboden en voor andere producten de provisies zijn verlaagd, kunnen wij onze diensten niet uitsluitend uit de nog resterende provisie aanbieden. Een gedeelte van onze kosten rekenen wij daarom door in ons service-abonnement.

Tegelijkertijd geeft ons service-abonnement meer voordelen: je kunt ons onbeperkt mailen en/of bellen met vragen over de financiële producten die wij voor je beheren, zonder dat wij je daarvoor aanvullend factureren. Dat noemen wij ‘nazorg’. Elders op onze website vind je een helder overzicht van alle voordelen van ons service-abonnement.

Het service-abonnement van Kraan Assurantiën levert je meer op dan het je kost!

Kan ik het Service-abonnement gemakkelijk opzeggen?

Het Service-abonnement wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. Daarna is het Service-abonnement per maand opzegbaar. Zolang er echter een financieel product bij ons is geadministreerd dient het Service-abonnement dat toeziet op de administratie, het beheer en de nazorg van dat financieel product in stand te blijven. Als er geen enkel financieel product meer in onze administratie aanwezig is, wordt het Service-abonnement automatisch beëindigd.

Ontvangt Kraan Assurantiën ook nog provisie naast het Service-abonnement?

Voor zogenaamde complexe financiële producten, zoals o.a. levensverzekeringen, hypotheken en uitvaartverzekeringen, ontvangen wij, als gevolg van het wettelijk provisieverbod per 1 januari 2013, geen enkele vergoeding meer van de bank of verzekeraar waar uw financieel product is ondergebracht.

Voor andere producten kan aanvullend provisie door ons worden ontvangen. Dit dient mede ter compensatie voor de administratie-, beheer en nazorgwerkzaamheden die wij moeten verrichten voor clienten met meerdere verzekeringen in portefeuille ten opzichte van clienten met slechts een enkele verzekering in onze administratie. Zo betaal je alleen voor die verzekeringen die wij voor je beheren. Naar onze mening is dit de meest transparante en zuivere werkwijze.

Als ik geen Service-abonnement wil, kan ik dan wel klant worden bij Kraan Assurantiën?

Nee, helaas kan dat niet. Het Service-abonnement is een vergoeding voor de administratie, het beheer en de nazorg die wij (moeten) verlenen voor de financiële producten die wij voor jou in beheer hebben en is daar dus onlosmakelijk mee verbonden.

In nagenoeg alle gevallen levert het Service-abonnement je echter zoveel voordelen op dat het ook in jouw belang is om een Service-abonnement met ons aan te gaan.

Krijg ik altijd de laagste premie met een Service-abonnement?

Dat is afhankelijk van je wensen en doelstellingen. Sommige cliënten wensen lage premies en willen daarbij zelfs concessies doen aan de kwaliteit van hun financieel product en aan de voorwaarden. Andere cliënten willen juist een goede dekking voor de risico’s die zij niet zelf kunnen dragen. Samen met jou zoeken wij altijd naar de juiste prijs/kwaliteit verhouding.

Ben ik goedkoper uit met een Service-abonnement?

Wanneer je slechts één financieel product bij ons geadministreerd hebt, zul je met het service-abonnement wellicht duurder uit zijn. Je bereikt een optimaal financieel voordeel als je meerdere verzekeringen in onze administratie onderbrengt. Daarnaast levert het Service-abonnement je aanvullende diensten en faciliteiten die je zonder Service-abonnement apart zou moeten betalen.

Wanneer wij al jouw financiële producten mogen beheren, behaal je maximaal resultaat uit het Service-abonnement tegen een zeer concurrerende prijs!

Staat de prijs van het Service-abonnement vast?

De prijzen worden per kalenderjaar vastgesteld en in principe jaarlijks geïndexeerd aan de hand van CBS prijsindexcijfers. Het prijs niveau ook afhankelijk van de inhoud van het service-abonnement. Voegen wij in de loop van het jaar diensten toe die voor onze cliënten van belang zijn en echt van toegevoegde betekenis zijn, dan kunnen wij het volgende kalenderjaar de prijs van het Service-abonnement daarop aanpassen.

Daarnaast is ook de snelheid waarmee de overheid ingrijpt in de beloningsvorm provisie van invloed op de hoogte van het Service-abonnement. Uiteraard informeren wij je altijd van tevoren helder en uitvoerig over aanstaande prijsaanpassingen.

Zijn nieuwe financiële adviezen ook automatisch opgenomen in het Service-abonnement?

De wetgever verbiedt het om de kosten van nieuwe adviezen voor financieel complexe producten zoals levensverzekeringen, hypotheken en uitvaartverzekeringen op te nemen in abonnementen. Hiervoor moeten wij je dus altijd apart een nota sturen. Uiteraard informeren wij je vooraf indien daarvan sprake is en welke kosten aan het nieuwe advies verbonden zijn. Overigens geeft het Service-abonnement wel korting op onze adviestarieven.

Waarom zou ik mijn financiële producten inclusief het Service-abonnement aan Kraan Assurantiën toevertrouwen?

Met inmiddels vele dienstjaren in de financiële dienstverlening kunnen wij bogen op een ruime ervaring in deze branche. Daarnaast is de wijze waarop wij invulling geven aan het Service-abonnement uniek in de markt. Alles in onze dienstverlening bouwen wij rondom jou als cliënt. Heb je er voordeel van, dan pakken wij het initiatief op. Wij staan in dienst van jou en wij dienen op geen enkele manier het belang van de bank of verzekeraar waar wij jouw financiële product onderbrengen. Wij zijn 100% onafhankelijk en om die reden kunnen wij je ook geheel objectief adviseren.

Wij profileren ons als jouw financiële huisarts. Pas als wij ‘alles’ van je weten, kunnen wij je ook goed adviseren. Daarom is het belangrijk dat je, net als je gewone huisarts, ook slechts één financiële huisarts, hebt. Uiteraard vullen wij die rol graag in. Probeer ons uit, geef ons jouw vertrouwen en wij zullen het meer dan waar maken. Dan doen wij immers als vele jaren.

One-stop-shopping voor al je verzekeringen, je hypotheek, pensioen en je bancaire zaken!