Heb je een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 070 - 324 22 55
  • info@kraanassurantien.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Verzekeringen

Laten we beginnen met vast te stellen dat in Nederland vrijwel overal verzekeringen voor bestaan. Aansprakelijkheid, auto, rechtsbijstand, ziektekosten, oceaanstomers, binnenvaartschepen, inboedel, je noemt het en er is vast wel een verzekering voor.

Risicobeheer

Maar het doel van risicobeheer is dan ook niet om na te gaan welke polissen er allemaal mogelijk zijn. Het doel is om jouw risico’s in kaart te brengen. Het kan gaan om de gevolgen van wettelijke bepalingen als voogdij, erfrecht en sociale wetgeving. Of om de behoefte aan bescherming van je bezittingen of vermogen. En zelfs kan het gaan om de gevolgen van overlijden of lang leven. Risicobeheer brengt die risico’s in kaart en zoekt naar oplossingen. En soms kunnen die oplossingen uitsluitend gevonden worden via een verzekering.

In die gevallen gaan wij na wat de mogelijkheden in de markt zijn. Welk soort polis is noodzakelijk en welke verzekeraar levert die. Het heeft tot gevolg dat de verschillende oplossingen met elkaar vergeleken moeten worden. Op voorwaarden en zeker ook op prijs. Het komt regelmatig voor dat ik adviseer juist iets niet te verzekeren, omdat er dan betere oplossingen zijn.

En omdat wij voor 100% onafhankelijk en los van de verzekeraars werken, kunnen wij inderdaad die vergelijking maken. Soms met behulp van speciale computerprogramma’s. En wanneer zo alle risico’s in kaart zijn gebracht en de oplossingen zijn gevonden, volgt ons advies.

Indien je ons advies opvolgt, regelen wij de voorgestelde oplossingen. We vragen, in nauw overleg met je, de polissen aan waar dat gewenst is of wijzigen de bestaande polissen waar dat nodig is en controleren daarna uiteraard of de polissen zoals de verzekeraars die dan aanleveren correct zijn. Ook wanneer daarna je omstandigheden wijzigen, zullen wij, steeds na uitgebreid overleg met je, je polissen aanpassen. Daarbij is het vanzelfsprekend wel van groot belang, dat je ons van die wijzigingen op de hoogte stelt. Want zonder informatie van jouw kant kunnen wij uiteraard maar moeilijk aanvullend adviseren. 

Het vak heet "risicobeheer" en dat nemen wij heel nauw. Het zijn immers jouw risico’s die je door ons laat beheren?

Schade?

En is er dan schade? Ook dan staan wij achter en naast je. Vanaf het in kaart brengen van de schadeomvang, de eventuele gevolgschade, het benoemen van experts tot en met de contacten met de betrokken verzekeraars of tegenpartijen. Totdat je krijgt waar je recht op hebt.

Want dat is risicobeheer. Ons vak.

Wij zijn je graag van dienst.