Heb je een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 070 - 324 22 55
  • info@kraanassurantien.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Module Leven

De module ‘Leven’ geeft recht op administratie, beheer en nazorg van je particuliere levensverzekeringen of fiscale bankrekeningen. Dat zijn financiële producten die voorzien in een uitkering bij leven en/of overlijden, bijvoorbeeld ter aflossing van je hypotheek of voor opbouw van een oudedagsvoorziening (pensioen). Maar ook een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering valt hieronder.

De module Leven kost € 5,- per maand en bevat de volgende onderdelen:

Recht op 5-jaarlijkse premie- of voorwaardencheck

Binnen de module ‘Leven’ heb je recht op een 5-jaarlijkse check van de premie en voorwaarden van je financieel product. Kun je op dat moment een voordeligere premie verkrijgen voor een gelijkwaardige dekking en/of zijn er betere voorwaarden voor handen, dan overleggen wij met je of overstappen op een ander financieel product in jouw persoonlijke situatie wenselijk is.

Jaarruimte en Reserveringsruimte berekenen

Voor een aantal financiële producten is het gewenst om een zogenaamde ‘jaarruimte-’ en/of ‘reserveringsruimte berekening’ te maken. Met deze berekeningen kun je aan de Belastingdienst aannemelijk maken dat je recht hebt op fiscale aftrek van je premie en/of inleg voor een oudedags- en/of nabestaandenvoorziening.

Denk hierbij aan de periodieke premie voor je lijfrenteverzekering of de inleg op je fiscale bankrekening. Heb je een dergelijke berekening nodig, dan maken wij deze voor jou kosteloos binnen de module ‘Leven’.

Hulp aan de nabestaanden

Loopt het leven niet zoals gewenst, dan helpen wij je of – in geval van overlijden – jouw nabestaanden bij aanpassing van je financiële producten aan de nieuwe situatie.

Bij overlijden betekent dit dat aan de financiële instellingen de juiste gegevens en documenten overgelegd dienen te worden om tot uitkering of beëindiging van de overeenkomst te komen.

Raak je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, dan kan dat gevolgen hebben voor bepaalde levensverzekeringen. Wij bespreken de consequenties met je en helpen je bij het nemen van de juiste stappen. Mochten er aan bepaalde werkzaamheden kosten verbonden zijn of wil jij of je nabestaanden) dat wij meer werkzaamheden verrichten dan vooraf is afgesproken, dan communiceren wij vooraf helder welke kosten je kunt verwachten.

Pensioenanalyse (tegen gereduceerd tarief)

Vind je je inkomen op dit moment belangrijk? Dan moet je je pensioen eigenlijk net zo belangrijk vinden. Je pensioen is immers je inkomen op het moment dat je stopt met werken.

Veel Nederlanders weten niet of niet goed op welk pensioen zij kunnen rekenen. Door wisseling van werkgever, veranderende persoonlijke situaties, gewijzigde pensioenregelingen en veranderende wet- en regelgeving, is men vaak het overzicht kwijt geraakt.

Of je komt op een zekere leeftijd en je vraagt af hoe jouw pensioen er nu eigenlijk uitziet. Herken je één of meer van deze situaties? Dan is het verstandig eens een pensioenanalyse te laten maken.

Met een pensioenanalyse, door Pluijm Advies BV,  zie je in één oogopslag hoe jouw pensioen eruit ziet, op welke bedragen je kunt rekenen en wat jouw een eventuele ‘pensioengat’ is (en hoe je dat pensioengat kan oplossen).

Daarbij kijken zij niet alleen naar het pensioen dat je mogelijk hebt opgebouwd bij je werkgever(s) maar ook naar jouw AOW-rechten en je overige privévoorzieningen, zoals koopsompolissen, lijfrentepolissen, Spaarloon- en/of Levensloopsaldi en andere vermogensbestanddelen.

Heb je je hypotheek op je pensioendatum nog niet of niet volledig afgelost, dan laten zij ook zien of jouw hypotheek op je pensioendatum nog betaalbaar is. In heldere tekst en indien nodig ondersteund met duidelijke grafische figuren.

Heb je eenmaal een pensioenanalyse laten maken, dan bewaren zij die voor je in je digitale polismap. Het verdient aanbeveling om de pensioenanalyse iedere 3 tot 4 jaar te actualiseren of eerder als er veranderingen zijn in je persoonlijke situatie of bij wijziging van werkkring.

Op grond van de module ‘Leven’ heb je recht op gereduceerde tarieven voor lijfrenteberekningen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het Service-abonnement? Neem dan contact met ons op en wij vertellen het je graag!