Heb je een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 070 - 324 22 55
  • info@kraanassurantien.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Module AOV

De module ‘Arbeidsongeschiktheid’ is bedoeld voor zelfstandige ondernemers die het risico van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval willen verzekeren. Deze module voorziet in het beheer, de administratie en nazorg van je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). 

De module AOV kost € 25,- per maand en bevat de volgende voordelen:

Verzekerd bedrag controle

Eens per 2-3 jaar controleren wij in overleg met je boekhouder of accountant, of het verzekerd bedrag op je polis nog toereikend is.

Beroepscontrole

Een keer per twee jaar controleren wij of je beroep en/of je werkzaamheden nog in overeenstemming zijn met de omschrijving op je polis.

Dit is een belangrijke voorwaarde om bij eventuele arbeidsongeschiktheid recht op een uitkering te houden.

Optie clausule

Indien er sprake is van een zogenaamde ‘optieclausule’ dan houden wij de hiervoor geldende termijnen voor jou in de gaten.

De optieclausule biedt je de mogelijkheid om tijdens de looptijd van je arbeidsongeschiktheidsverzekering, zonder medische waarborgen, je polis aan te passen aan de omstandigheden. Een belangrijke clausule!

Meer informatie?

Wil je meer weten over het Service-abonnement? Neem dan contact met ons op en wij vertellen het je graag!